Bibliografin uppdateras och blir publik efter årsskiftet