Skogsfinsk bibliografi

Historik

FINNSAM, www.finnsam.org, började på ideell basis bygga upp den skogsfinska bibliografin i början av 1990-talet, under ledning av bibliotekarie Lars-Olof Herou, senare i samarbete med Maths Östberg på Finnskogsmuseet.

I den första versionen av bibliografin lades posterna på katalogkort för att sedan sorteras efter lämpliga ämnesrubriker, det vill säga traditionellt biblioteksarbete med kortkatalog. Så småningom lades materialet in digitalt för att göra posterna sökbara i en databas. Första större utgåvan utkom som cd-skiva 1997 i samarbete med Mitthögskolan.

FINNSAM initierade år 2005 ett ideellt förprojekt i samarbete med Länsbiblioteken i Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Örebro, Värmland samt Länsmuseet Västernorrland, med syftet att skapa en testversion av bibliografin på Internet.

Testversionen utvärderades och det fanns en stor efterfrågan på en fullt utbyggd skogsfinsk bibliografi tillgänglig via Internet. Fördelen med webbversionen skulle också vara att den kontinuerligt kunde uppdateras.

Ett fortsättningsprojekt startade hösten 2007 med stöd av Kungl. Patriotiska Sällskapet. Projektet bestod dels av programmering och arbete med databasens utformning samt registrering av i första hand ca 5.000 poster som väntade på att läggas in i bibliografin. Registrering skedde även fortsatt utifrån gällande bibliografisk standard.

Sambiblioteket i Härnösand och Länsmuseet Murberget åtog sig därefter att hysa bibliografin på sin server och tillgängliggöra den via en kulturarvsportal. I samband med flytt till nya portaler kom bibliografin på avvägar och var under några år inte tillgänglig via Internet.